Jinekoloji (Kadın Hastalıkları) Servisi


Toplam Yatak Sayısı: 28
Toplam Oda Sayısı: 8 adet 2 yataklı, 8 özel oda
1 adet Muayene Odası
Jinekoloji Servisi içerisinde bulunan Muayene Odasında servis hastalarının ve gece nöbetleri sırasında başvuran hastaların muayenelerinin yanısıra günlük rutin küçük cerrahi müdahaleler (PC, D&C, RIA takılması, polip extirpasyonu vb.) gerçekleştirilmektedir.
Ameliyathanemizde tüm rutin kadın hastalıkları operasyonlarının (TAH+BSO, Laparotomi, Myomektomi v.b.) yanısıra Ürojinekolojik, Histeroskopik ve Laparoskopik cerrahi de uygulanmaktadır.
Yine, jinekolojik kanserlerde radikal operasyonlar (pelvik-paraaortik lenf nodu diseksiyonu ve Wertheim Operasyonu) da gerçekleştirilmektedir. Postoperatif dönemde bu hastaların ileri tedavileri Medikal Onkoloji ve Radyasyon Onkoloji ile birlikte yürütülmektedir.
Resim
Bu içerik 02.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2795 kez okundu.